Школа некада

Средње школе у Тителу - SCHOOL BUILDING HISTORY:

почетак 12.века-1526. Манастирска школа реда Светог Аугустина

1541. -1685. Медреса

1780. -1871. Виша немачка шклоа "Oberschule"

1817. -1848. Математика

1858. -1871. Батаљонска војна школа

1871.-1944. Грађанска школа

1944. -1950. Непотпуна гимназија

1947. -1950. Школа ученика у привреди

1965. -1968. Школа ученика у привреди

1968. -1977. Школа за квалификоване раднике "21.мај"

1975. -1987. ШЗСОО "Ђорђе Бешлин"

1987. -1993. Гимназија

1987. -1995. Средња машинска школа "Ђорђе Бешлин"

1995. -.......... Средња техничка школа "Милева Марић"

The beginning of 12th century - 1526. the Order of St. Augustin convent school

1541. -1685. A madrasah

1780. -1871. German secondary school "Oberschule"

1817. -1848. Mathematics

1858. -1871. Battalion military school

1871.-1944. Comprehensive school

1944. -1950. Progymnasium

1947. -1950. Vocational school

1965. -1968. Vocational school

1968. -1977. Vocational school for skilled workers "May of 21st"

1975. -1987. Adult vocational school "Đorđe Bešlin"

1987. -1993. Gymnasium

1987. -1995. Secondary school of mechanical engineering "Đorđe Bešlin"

1995.till today Secondary technical school "Mileva Marić"