Значајне зградe

BUILDINGS OF HISTORICAL SIGNIFICANCE

СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ"- SECONDARY TEHNICAL SCHOOL "MILEVA MARIĆ"

Зграда у улици Главна 7-9 и некадашња зграда команде и суда Шајкашког батаљона. Декорација на фасади је једноставна са архиволтама изнад прозора и улазне капије. Има занимљив пример стражаре на самом оградном зиду.

The building at Glavna street 7-9, originally served as the Šajkaš battalion command building as well as the courthouse. Simple facade decor is enriched by archivolts above the windows and the entrance gate. Embedded in the boundary wall next to the gate, there is a watchtower.

Зграда у улици Главна бр.2 - THE BUILDING IN GLAVNA 2 STREET

Некадашњи арсенал за шајке.

Originally served as the arsenal for chaika boats

Хотел "Тиса"- THE "TISA" HOTEL

Зграда на Парадном тргу бр.4, некадашња касарна Шајкашког батаљона, са тремом и стубовима у приземљу и просторијама засвођеним полустубичастим кратким сводовима.

This building at Paradni trg 4 originally served as the Šajkaš battalion barrack. It consists of the porch on the ground floor and rooms arched by semicircular short vaults.

Хотел "Анкер"- HOTEL "ANKER"

Зграда из 19.века, место догађања романа "Вере и завере" Александра Тишме.

Action of the novel “Vere and zavere” by Aleksandar Tišma took place in this 19th century hotel.

Градска библиотека и спомен- LOCAL LIBRARY AND MEMORIAL

Галерија Стојана Трумића, некадашња Градска кућа.

Stojan Trumić gallery, former town..

Ватрогасни центар- FIRE STATION

Зграда у улици Вука Караџића бр.2 , зграда бившег магистрата из 18. века.

The building located at Vuk Karadžić Street 2 served as magistrate in the 18th century.

Римокатолички парохијски дом- ROMAN CATHOLIC CHURCH RECTORY

Зграда у улици Главна број 3.

The building is at Glavna street 3.

Зграда у улици Главна бр. 30- THE BUILDING AT GLAVNA STREET 30

Решењем Завода за заштиту споменика стављена је под заштиту због занимљивог ентеријера.

The building that was heritage-listed by Institute for Protection of Cultural Monuments because of interesting interior.

Капела на гробљу породице Милић из Новог Сада- CEMETERY CHAPEL BUILT BY MILIĆ FAMILY FROM NOVI SAD

Иконостас Уроша Предића.

Ikonostasis by Uroš Predić.

Зграде Српске православне цркве и Римокатоличке цркве- SERBIAN ORTHODOX CHURCH AND ROMAN CATHOLIC CHURCH

Подигнуте 1810/11. (обе славе Велику Госпојину).

They were built in 1810/1811(they both celebrate the same patron saint - Velika Gospojina).