Правила понашања

Права ученика:

 • Стицање квалитетног образовања у сигурном окружењу, без ометања,
 • поштен и једнак однос према њима, без дискриминације,
 • поступање према њима са поштовањем њихове личности,
 • требају бити обавештени о својим правима, одговорностима и правилима понашања.

Одговорност ученика:

 • Редовно похађање наставе, долазак на време, доношење прибора и опреме,
 • уважавање права других,
 • савесно залагање и испуњавање школских обавеза,
 • знати и поштовати правила школе,
 • пријавити инциденте или активности које могу ометати сигурност свих ученика у школи,
 • све проблеме решавати у оквиру одељенске заједнице, уз помоћ одељенског старешине, дежурног наставника, психолога или директора школе.

У школи је забрањено:

 • испољавање нерасположења према професорима и осталом школском особљу,
 • вређање професора и ученика,
 • употреба цигарета у школској згради, школском дворишту и на улици испред школе,
 • употреба алкохола и долазак у школу у алкохолисаном стању,
 • употреба дрога и долазак у школу под њиховим утицајем,
 • изазивање буке и нереда, свађа и међусобно вређање ученика, изазивање туче и учествовање у тучи, свака врста насилничког понашања,
 • уношење хладног и ватреног оружје, као и свих предмета који могу повредити ученике и угрозити општу сигурност,
 • преправљање школске документације
 • крађа школске и туђе имовине.

Дужности ученика:

 • Ученик као и професори долазе редовно и на време на наставу.
 • Када у учионицу уђе професор, сви ученици устају.
 • Ученик не може напустити час, без одобрења професора који води тај час.
 • Мобилни телефони, mp3 плејери и слични уређаји морају за време часа бити искључени.
 • Ученик је дужан да има сав потребан прибор и опрему на часу, савесно радити на усвајању знања вештина и вредности, на часу пратити упутства професора и не ометати остале, шушкањем, смехом, окретањем, устајањем, ходањем, добацивањем и сл.
 • За време одмора узимамо ужину и пиће, и обављамо физиолошке потребе. Једење и пијење на часу није дозвољено. Само у изузетним случајевима можемо за време часа тражити да изађемо напоље.
 • Жвакање жвакаће гуме није дозвољено на часу.
 • Само у случају изненадне болести или повреде , ученик може тражити да напусти час. Те часове су родитељи дужни да оправдају.
 • Ученик је дужан да одржава личну хигијену и у школу долази прикладно одевен и пристојног изгледа, примерено месту на коме се налази. (Неприкладно је долазити u прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, провидне одеће,прљаве и неуредне одеће, прљаве и неуредне косе, упадљиве боје косе и фризуре и са пирсингом).
 • У школи се поздрављамо са „добро јутро“, “добар дан“, "добро вече“ и "довиђења". Поздрављамо све професоре, без обзира да ли нам предају или не, као и све који раде у школи.
 • У школи разговарамо пристојним речником, бираним, уљудним речима без употребе псовки. Трудимо се да што више употребимо речи као што су „хвала, молим, изволи, извини,...)
 • Боравак у уредној и чистој учионици свима више прија. Отпатке у учионици и у дворишту бацамо у канте за отпатке.
 • Доношење скупоцених предмета и веће количине новца у школу је на одговорност ученика. Ако нестану, не кривите друге.
 • Чувамо школску имовину јер нам је свима потебна. Писање, цртање, шкрабање и урезивање по школским клупама, столицама и зидовима није дозвољено. Ученик одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или из крајње непажње.
 • За време великог одмора ученици излазе у школско двориште, осим ако временске прилике то не дозвољавају.
 • За време одмора учионице се закључавају.
 • У школи се крећемо увек десном страном.
 • Ученици користе свој улаз.
 • Неодговарајуће понашање у школи може бити кажњено. Начини кажњавања су прописани Правилником школе. Када се понашамо пристојно, правила и казне су сувишне.

  Придржавајући се ових правила о себи можемо са поносом мислити као о цивилизованим и бољим особама.