Реч директора


Средња школа у Тителу и град у коме је смештена чине лепу и складну целину. Уклапају се у дубоке корене историјског трајања Титела.


Образовање, просвећивање и просветљивање знањем и вером у Тителу извесно је, постоје девет векова.

"Secondary school in Titel has strong roots in the educational heritage of Titel. Spreading knowledge has been its mission for 9 centuries. Today, the school strives to coexist harmoniously with local community as a real reflexion of the town it is located in."

Principal of school - Jadranka PeštiДанас, средња школа у Тителу има око 250 ученика који се образују у три подручја рада:

  • економија, право и администрација
  • трговина и угоститељство
  • машинство и обрада метала

Школа је смештена у дивној згради из времена Шајкашког батаљона којој Завод за заштиту споменика Војводине одређује култирни значај.

Настава се изводи у 16 учионица и 6 школских радионица. Већина учионица су специјализоване за одређене предмете. У школским радионицама се изводи практична настава и рад ученичке задруге. Два рачунарска кабинета су умрежена и опремљен савременом рачунарском опремом.

Оплемењена прошлошћу, загледана у будућност, средња школа у Тителу прича гласовима прошлих, садашњих и будућих ђака.In our school, 250 students take different courses which belong to the career fields of :

  • economics, law and administration
  • trade and hospitality industry
  • engineering

The school is situated in a beautiful historical building which dates back to Šajkaši Battalion. The cultural significance of the building is perceived by Vojvodina Institute for Protection of Cultural Monuments.

Learning process is taken place in 22 classrooms. Six of them are vocational classrooms intended for developing particular vocational skills. There are also two well - equipped and networked IT classrooms.

Past inspired but future oriented, our school allows its students every opportunity for success.