Професори и особље

Profesori i osoblje


Директор школе

 • Јадранка Пешти,проф. филозофије

Психолог школе

 • Мајкић Бориславка, школски психолог

Професори и наставници у школи 2019/20.

 • Мирјана Зуковић, проф. српског језика и књижевности
 • Миријана Миљевић-Ердевик, проф. српског језика и књижевности
 • Горан Зечевић,проф. српског језика и књижевности
 • Љиљана Банчевић, проф. информатике и координатор теоријске наставе
 • Александра Белегишан, проф. информатике
 • Миодраг Цветковић, проф. математике
 • Љиљана Кузмић, проф. енглеског језика
 • Неда Ђурица, проф. енглеског језика
 • Момир Кузмић, проф. руског језика
 • Елена Зарупски, проф. немачког језика
 • Марија Ивковић, проф. историје
 • Милена Вујовић, проф. географије
 • Маја Стевановић, проф. хемије
 • Тања Узелац, проф. биологије
 • Душко Ристић, проф. физичког васпитања
 • Дејан Куља, проф. физичког васпитања
 • Радислав Муратовић, проф. машинства
 • Владимир Николин, проф. машинства
 • Зорица Пешти, проф. економске групе предмета
 • Драгица Трнинић, проф. економске групе предмета
 • Љиљана Цупаћ, проф. економске групе предмета
 • Мирјана Матић, проф. економске групе предмета
 • Лела Јовановић, проф. економске групе предмета
 • Марија Максимовић, проф. економске групе предмета
 • Дамир Релић, проф. економске групе предмета
 • Александар Делчев, проф. познавања робе
 • Нада Лазић, проф. уставног и привредног права
 • Александра Жарковић, проф. музичке уметности
 • Даниела Кочичка-Беук, проф. ликовне културе
 • Предраг Хрубик, вероучитељ
 • Фрањо Лулић, вероучитељ
 • Стеван Панић, наставник практичне наставе машинства
 • Војислав Кнежевић, наставник практичне наставе за аутомеханичаре
 • Горан Јанков, проф. практичне наставе куварства
 • Мирјана Ћулум, наставник практичне наставе услуживања

Ненаставни кадар чине

 • Мирослав Лозанов, секретар школе
 • Светлана Ивковић, рачуноводство
 • Петар Ваван, радник на одржавању
 • Наташа Мрачајац, књижничар
 • Ђура Савичић, ложач
 • Зорица Попов, спремачица
 • Маријана Михајловић, спремачица
 • Јолан Петровић, спремачица
 • Магдалена Франк, спремачица